Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Overlevering av budsjettforslag

Høytidelig overlevering av et stramt og realistisk budsjett 2021. Dette krever nytenkning, innovasjon og et godt samspill med innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.

Overlevering av budsjettforslag.
Fra venstre; Ordfører Runa Finborud, kommunedirektør Marit Gilleberg og økonomisjef Grete Nesset.

X