Blog

Ledige stillinger - Os kommune - Omsorgstjenesten

Os kommune og Røros kommune i samarbeid med Os helselag og Røros og Holtålen demensforening inviterer til «Pårørendeskole» høsten 2019.

Tilbud er for personer som har et familiemedlem med en demenssykdom eller for andre som ønsker å vite mer om demenssykdommer. Pårørendeskolen går over 5 kvelder fra kl. 19.00 – 21.30

» 4. september: Hva er demens? v/ Åse Ingeborg Borgos, lege
Hvor: Lysstråle, Bergmannsgata 26 Røros

» 11. september: Kommunikasjon med personer med demens. v/ Roger Santokie
Hvor: Lysstråle, Bergmannsgata 26 Røros

» 18. september: En pårørende forteller. v/ Astrid Nyvoll
Hvor: Os Frivilligsentral, Søstergata 1 Os

» 25. september: Hjelpeapparatet, hjelpemidler og kartlegging. v/ representanter av den enkelte kommune
Hvor: Os Frivilligsentral, Søstergata 1 Os (innbyggere Os kommune)
Hvor: Lysstråle, Bergmannsgata 26 Røros (innbyggere Røros kommune)

» 2. oktober: Verge, framtidsfullmakt og økonomi. v/ Fylkesmannen i Trøndelag
Hvor: Lysstråle, Bergmannsgata 26 Røros

Vi ønsker å gi økt kunnskap om demenssykdommer til pårørende til personer med en demenssykdom. Samtidig ønsker vi å bidra til økt forståelse om demenssykdommer i samfunnet.

Fri adgang.
Kaffe med enkel servering.

Vel møtt!

X