Blog

Bilde som skal illustrere Pårørendeskolen

Os kommune og Røros kommune i samarbeid med Os helselag og Røros og Holtålen demensforening tilbyr «Pårørendeskole» høsten 2018.

Tilbud er for personer som har et familiemedlem med en demenssykdom eller for andre som ønsker å vite mer om demenssykdommer.

Pårørendeskolen går over 5 kvelder fra kl. 19.00 – 21.30

–> Følg denne linken for å se oversikt over arrangementene

X