Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Nyheter, Næring, Politikk

Høring: Planprogram for fritidsbebyggelse, seterområde og næring

Formålet med planarbeidet er å revidere kommuneplanens arealdel for Os kommune for noen utvalgte temaområder. 

Følgende vedtak ble fattet:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1 og 11-13 legges Planprogram for revisjon av kommunes arealdel, med tema fritidsbebyggelse, seterområder og næring, ut på høring og offentlig ettersyn samtidig som at det varsles om planoppstart. Høringsperioden er 6 uker.

Informasjonsmøter

Det vil bli avholdt tre informasjonsmøter:

  • Tufsingdal samfunnshus den 14.01.2019
  • Dalsbygda samfunnshus den 15.01.2019
  • Fensal, Os samfunnshus den 21.01.2019

VEDLEGG

» Planprogram

» Varsel om oppstart av planarbeid

» Skjema for innspill

 

X