Blog

Politikerne i Os kommune har levert inn en bestilling til administrasjonen. Her redegjør ordfører Runa Finborud og oppvekstsjef Martin Løvø om bestillingen. Bestillingen går ut på å se på forskjellige modeller for organisering av elevene på 1. til 7. årstrinn.

X