Blog

Rådet_for_personer_med_nedsatt_Funksjonsevne

Vi vil gjerne informere om at rådet for personer med funksjonsnedsettelse har kommet i gang. Det rådet består av Inger Merete Kvilvang (møte sekretær), Tor Kristian Nøren (nestleder), Tor Olav Narbuvoll, Marianne Langeng (som er vara for Maren Bakos til 1. mars 2021) og Aagje Wesselius (leder). Vi ønsker å bidra til at Os kommune legger godt til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne og invitere dere til å komme med innspill til oss.

Området vi jobber for er ganske kompleks, og vi trenger derfor innspill av alle innbyggere. Vi kan nevne for eksempel fysiske hindrer for å komme inn/til bygninger, transportmidler, framkommelighet, vedlikehold eller mangel av gangfelt.

HIlsen,
Aagje Wesselius

X