Blog

sundmoen_planbestemmelser

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges reguleringsplan for Sundmoen ut til ny høring.

Planen har til hensikt å legge til rette for variert boligbygging i Os sentrum.

Planen omfatter også eksisterende utbygde områder. Dette for å få en sammenhengende plansituasjon i området.

Frist for å komme med innspill er 22.1.2018.

Dokumenter:

Planbeskrivelse Sundmoen

Planbestemmelser Sundmoen

ROS-analyse Sundmoen

Støyrapport Sundmoen

Kart Sundmoen

X