Blog

Aktuelt, Politikk

Reguleringsplan for Svensegga

Arealplaner i Os kommune

Planområdet ligger ved Langen i Os kommune og tett opp
til grensen mot Tolga kommune. Langen ligger 12 km vest for Os sentrum.

Planbeskrivelse Svensegga

Planbestemmelser Svensegga

ROS-analyse – Svensegga

Kartopplysninger – Svensegga

X