Blog

I disse forkjølelesestider er det en del som benytter seg av selvtester/ hjemmetester som de selv har anskaffet.

Hva om testen er positiv?

Dersom noen tar en selvtest/hjemmetest og får positiv svar, skal de umiddelbart gå i isolasjon og kontakte kommunens smittesporingsteam neste virkedag.

Ved positivt testsvar følges du opp av smittesporingsteamet, og testes med en PCR-test.

I påvente av svar på denne testen er husstandsmedlemmer i karantene etter vanlige retningslinjer gjeldende for voksne. https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/

Hva om testen er negativ?

Ved negativ test kan man fortsette som vanlig, uten å gå i karantene.

Hvordan tar du hurtigtest?

Slik tar du hurtigtest (video).

X