Blog

Koronaviruset

Covid-19 -Selvtester kan  hentes ved psykisk helse og rustjeneste på tirsdager og torsdager ,mellom kl 10:00– 11:00. Mandag – onsdag   –  fredag hentes det på Teststasjonen som er åpen fra kl 10:00 – 11:00.

1.Prioriterte grupper er ansatte i helse og omsorgsektoren og ansatte i andre kritiske samfunnsfunksjoner.

2.Personer med symptomer på Covid-19.

Ta kontakt med Rita Strand på mob: 95266514.

De som skal hente test venter utenfor Legekontoret.

 

X