Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Nyheter

Ser fram til å styrke oppveksttilbudet i Os

Martin_løvø_oppvekstsjef_os_kommune

Martin Løvø (45) er ny oppvekstsjef i Os kommune. Han ser sin nye stilling i sterk sammenheng med hvordan Os vil klare å være en god bokommune, og kvaliteten på oppvekst- og undervisningstilbudet i fremtida.

Sett litt utenifra har Løvø merket seg at Os har noen klare fordeler: kommunen ligger sentralt plassert mellom de to store regionsentrene Røros og Tynset, det er kort vei til fly, togforbindelsen er bra og boligprisene er gunstige.

– Her kan folk jobbe både i Os og i alle retninger rundt med god tilgjengelighet til omgivelsene. Sånn sett er Os perfekt som bokommune, og det virker riktig med hensyn til posisjonen kommunen ønsker å ta som et godt alternativ til å bo eksempelvis på Røros og Tynset.

For å bygge videre på dette er det viktig at kommunen er bunnsolid på oppvekst og at det kan gis et godt tilbud til barn og unge.

HILSEN FRA TIDLIGERE KOLLEGER: Et mildt sagt uformelt men hyggelig møte med den nye oppvekstsjefen i denne videosnutten (vi beklager litt dårlig lyd i slutten av klippet)

God rekruttering og jevnlig kompetanseheving

Den nybakte oppvekstsjefen mener at faglig påfyll er viktig for alle i organisasjonen, og det at de ansatte stadig får søke etter ny kunnskap.

– Vi må hele tiden strekke oss litt lenger! Det store bidraget i dette er å kvalitetsutvikle tjenestene for barn og unge i kommunen. Vi må gjøre det vi vet virker, og bruke tiden på de tingene vi får gjort noe med. Her rir vi også to hester samtidig: vi må rekruttere godt og sørge for jevn kompetanseheving for de ansatte, forteller han entusiastisk. Her gjelder det å få de gode kandidatene til å velge Os, og vise fram hva kommunen har å by på!

– De unge må mestre framtidens samfunn

Et annet felt han mener blir avgjørende er å forberede de unge på arbeidsmarkedet i framtida.
– Jobbene som de unge vil møte i det kommende arbeidsmarkedet finnes knapt ennå. Hvordan vi får de unge til å mestre framtidens samfunn blir et nøkkelpunkt i arbeidet framover, påpeker Løvø.

– Utdanning blir viktigere enn noen gang. Det er jobbene som krever mindre utdanning det knives mest om i dag. Samfunnet har endret seg fra tidligere. Vi må ta konsekvensen av å være et kunnskapssamfunn.

Oppvekstsjefen ser likevel positivt på mulighetene i Os og regionen for øvrig i framtida.

– Det må legges til rette for boligutvikling og infrastruktur framover. Det må være attraktivt å bo og vokse opp her! Da må innbyggerne være i fokus. Det er viktig at barna og foreldrene blir hørt. Om vi skal bli levedyktig framover må vi framsnakke tjenestene og underbygge inntrykket av at det er godt å bo i Os.

martin_løvø_ny_oppvekstsjef_i_os_kommune

Enda mer rom for samarbeid

Løvø vil ha mer samarbeid mellom avdelingene.
– Tidligere har ansvaret vært på avdelingene selv, men vi skal bli flinkere på å tenke mer helhetlig og samarbeide på tvers av skole, barnehage og kulturskole. Her kan vi løfte mye sammen, mener han. I tillegg er arbeid i nettverk viktig. Godt samarbeid finnes allerede sørover, og også nordover kan vi få til et godt faglig nettverk.

Barnehager som er laget for å være barnehager!

Utgangspunktet er veldig godt i kommunen, understreker Løvø. – Vi har eksempelvis nye flotte barnehager som faktisk er laget for å være barnehager! Dette styrker det pedagogiske og gir oss store muligheter. Dette må vi se på som en fordel for vår egen del, mener han.

Martin Løvø ser med spenning og entusiasme på sin nye jobb, og gleder seg til fortsettelsen!

 

DANSEGLAD?: kom visst litt brått på..men kan betrygge Os-samfunnet med at denne karen er hel ved!

 

Fakta:
Martin Løvø (45)
Bor på Røros
Nordmøring, født og oppvokst i Kristiansund
Har samboer, tre barn og hund
Lærerutdannet på Levanger
Har jobbet i Røros kommune i over 15 år (siden 2002) før han startet i ny jobb i Os kommune i februar

Martin om Martin:
– Kreativ, løsningsfokusert og strategisk tenkende
– Synes det er artig å sitte i kreative prosesser og jobbe med utvikling
– Styrker: åpen og mulighetsorientert

X