Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Natur og miljø

Setrene i Os kommune skal under lupen

Jan Arvid Aamo - Os kommune

Os kommune vil i sommer kjøre et prosjekt med digitalisering, strukturering og sammenstilling av tidligere registrert informasjon om setrene i kommunen, og setrenes betydning for kulturlandskapet og kulturarven.

I hovedsak er dette informasjon om bygninger. Hensikten med prosjektet er å sikre at den informasjonen som allerede finnes blir strukturert og tatt vare på for ettertiden. Dette omfatter et stort bildemateriale. Per Hvamstad, tidligere museumsbestyrer/konservator ved Nord-Østerdalsmuseet, har samlet informasjon og bildemateriale gjennom flere år.

Digitalisering og strukturering av materialet vil bli gjort av Jan Arvid Aamo. Informasjonen vil bli lagt i en kombinert forvaltningsdatabase og kartløsning.

X