Blog

Ny bankforbindelse. Bilde av ordføreren og administrerende banksjef Even Kokkvoll

Kommunen er pliktig til å følge lov om offentlig anskaffelser.
Det var Rørosbanken som vant anbudskonkurransen og som blir kommunens nye bankforbindelse.
Torsdag ble avtalen underskrevet av ordfører Runa Finborud og administrerende banksjef Even Kokkvoll.

For de som har avtalegiro, vil det ikke innebære endringer.

Fakturaer med forfall nå den 20.6, må innbetales til konto i Tolga Os Sparebank 1885.16.33800, for at KID skal fungere.

Framtidige fakturaer skal betales til konto i Rørosbanken: 4280.17.18137.

Ved innbetaling til minnegaver og liknende er kontonummer: 4280.17.18129.

 

Ved eventuelle spørsmål kontakt økonomisjef Grete Gåsbakk Nesset tlf. 976 46 342 eller felles regnskapskontor for Røros, Os og Holtålen tlf. 480 68 143.

X