Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Natur og miljø, Nyheter, Næring

Skogbruk 2020 – sammenstilling fra felles landbrukskontor

Skogbruksverktøy

Landbrukskontoret har laget en sammenstilling av nøkkeltall som er hentet fra skogfondssystemet. Alt tømmer som er avvirket og levert til industrien går igjennom dette systemet. I tillegg kan skogeiere benytte skogfond og tilskudd for å gjennomføre ulike tiltak i egen skog. Tallene som fremkommer her viser aktiviteten i våre tre kommuner. Det gjøres mye bra i kommunene og det er også stort potensiale til å utnytte skogressursene bedre i fremtiden. Landbrukskontoret skal være med på å bidra til økt aktivitet og økt kunnskap innen skogbruk blant skogeiere i Os, Røros og Holtålen kommuner.

⇒ Klikk her for å lese sammenstillingsdokumentet!

⇒ Klikk her for å komme til skogbrukssiden!

Med hilsen

Tommy Vestøl
Skogbruksrådgiver i Os, Røros og Holtålen kommuner

Kommunevåpen fra Røros, Os og Holtålen

X