Blog

Kommunestyret i Os - Chromebook

Med mål om styrking og utvikling av elevers og ansattes digitale ferdigheter, innføres Chromebooks i skolene i Os kommune. 

Oppvekstsjef Martin Løvø er glad for å ha politikerne med på laget, og sier at innføring av Chromebook vil gi store gevinster i undervisningen for både elever og lærere. I tillegg vil det være ressursbesparende for IT i form av stabile systemer og automatiske oppdateringer.

Enstemmig vedtak
Et enstemmig kommunestyre stemte for forslaget torsdag 28. juni. IKT-investeringsbudsjettet for innkjøp til skolene økes med 260.000 kroner i 2018, til innkjøp av Chromebooks som skal fordeles på Dalsbygda og Os skole. Dette betyr at alle elever fra 5.-10. trinn samt alle ansatte får sin «egen» Chromebook fra høsten av. Elevene på 1.-4. trinn får utdelt Chromebook i et estimert 1:2 forhold. I praksis betyr dette at Os kommune innfører en helhetlig satsing med mål om å styrke og utvikle alle elevenes digitale ferdigheter.

Grundig forarbeid
I ca. 3 måneder har lærere og elever fra både Dalsbygda skole og Os skole testet ut Chromebooks i klasserommet, og skolenes IKT-gruppe har vært på studietur til Trondheim for å se løsningen i praksis i klasserommet.

– Avgjørelsen om å ta i bruk dette har vært tatt i lag, og sånn sett føler vi at denne implementeringen er godt underbygd og testet i forkant, forteller Løvø.

Disse fordelene vil innføringen av Chromebooks gi:
• Lav pris, lav vekt og god batterikapasitet
• Meget rask oppstartstid og svært høy oppetid
• Nettbrettfunksjonalitet i løsningen/kan kjøre apper
• Stabilt system/oppgraderinger skjer automatisk – lite ressurser fra IT
• God sikkerhet – alltid oppdatert
• Tilgang til standard kontorprogramvare: Tekstbehandling, regneark, lagringsområde (disk)
• Vil ikke bli tregere med tiden – langsiktig investering

Skal gi god utnyttelse i klasserommet
-En kritisk faktor for implementering av ny IKT-løsning vil være de ansatte, sier Løvø.

Slik sett er det en fordel om lærerne er godt kjent med og benytter samme type løsning som elevene. Erfaringsmessig vil sannsynligheten for god utnyttelse av IKT-løsninger i klasserommet øke med lærerens kunnskaper og ferdigheter. Som en konsekvens av dette skal alle skolens ansatte inn på samme type løsning som elevene.

– Basert på erfaringer knyttet til utprøving ved begge skolene er det en positiv holdning til Chromebooks hos de ansatte, sier Løvø, som ser fram til at Chromebook nå innføres i virksomhet for Oppvekst.

 

»FAKTA

Hva er en Chromebook?
Chromebook er en datamaskin som kjører på operativsystemet Chrome OS som har sky-lagring, med optimalisert programvare innebygget, og flere lag med sikkerhet. Den oppdaterer seg selv automatisk, og på den måten har den alltid den nyeste versjonen av antivirus og annen installert programvare. Batteriet varier i ca. 8-10. timer.

GSFE (G-suite for Education) er en samling eller pakkeprogram som er beregnet på skole:

Standard kontorprogramvare:
Her finner man tekstbehandler, regneark, presentasjonsprogram, skjema, nettsteder og mye mer. Her kan elevene samarbeide i sanntid om å redigere dokumenter, regneark og presentasjoner.

Læringsplattform i løsningen:
Classroom er et verktøy som lærere kan bruke for å opprette og organisere oppgaver, gi tilbakemeldinger mm. Med Classroom kan elevene organisere arbeidet sitt i Google Disk, fullføre og levere inn oppgaver og kommunisere direkte med lærere og klassekamerater (dele dokumenter, samskrive sømløst mm).

X