Blog

Søk midler

Extra-stiftelsen støtter tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.
Alle kan søke om støtte til helseprosjekter, men søknaden må sendes fra eller i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og søkerett hos ExtraStiftelsen (kalt søkerorganisasjon).
Søknadsfrist er 15. mars. Lenken under viser til søkeside med mye nyttig informasjon, oversikt over godkjente organisasjoner, oversikt over tildelte midler i 2017 mm.

 

X