Blog

Aktuelt, Nyheter, Næring

Søk produksjonstilskudd i jordbruket

Landbrukstreff for gårdbrukere i Os, Røros og Holtålen

Frist for å søke om produksjonstilskudd i jordbruket –  del 1: Telledato 1.mars – Absolutt søknadsfrist 15.mars!

Det er ikke mulig å levere søknaden etter fristen. Søknaden kan endres av bruker t.o.m 29.mars.

Du kan søke om:

  • Husdyrtilskudd (unntatt bikuber)
  • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
  • Driftstilskudd til melkeproduksjon
  • Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

 Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:

  • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
  • Tilskudd for grovfôrareal

Kommunen oppfordrer på det sterkeste til å lese veiledningsheftet før dere leverer søknaden.

Les mer: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/kampanje/arkiv/s%C3%B8k-om-produksjonstilskudd-innen-15.mars

 Ta kontakt med landbrukskontoret ved spørsmål, eller for å avtale tid for veiledning.

X