Blog

Aktuelt, Nyheter, Næring

Søknadsfrist 1. mars for tilskudd til tiltak i beiteområder

kurs_i_beitetilsyn

Hedmark har store, produktive utmarksarealerer og et lett tilgjengelig beitelandskap. Nå er det mulig å søke om midlene for 2018 som tilrettelegger for bedre utnyttelse av beiteressursene.

Bruk av utmarkas beiteressurser er en forutsetning for opprettholdelse av mjølk- og kjøttproduksjon i store deler av Hedmark.

Gjennom ulike satsinger og tiltak arbeider Fylkesmannen for å legge til rette for økt bruk av utmarksbeite.

Fylkesmannen forvalter tilskuddsordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder». Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Les mer om hva du kan søke tilskudd til, og hvordan du søker:

→ Tilskudd til tiltak i beiteområder

Søknadsfrist 1. mars for tilskudd til tiltak i beiteområder.

X