Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Nyheter, Næring

Søknadsfrist tilskudd til nydyrking – 1. oktober

Dyrkingsfelt

Tilskuddet er bevilget fra kommunens næringsfond. »

⇒ Klikk her for å se retningslinjene!

Arealet det søker tilskudd for må være ferdig oppmålt av kommunen og tilsådd/klargjort for tilsåing.

Alle som søker støtte fra kommunens næringsfond skal fremme dette via internettsiden www.regionalforvaltning.no. Der oppretter hver søker en unik profil. For at søknaden skal bli behandlet, må alle papirer og informasjon være vedlagt. Ta gjerne kontakt med kommunen v landbruksavdelingen før dere sender søknad.

Vedtekter for kommunens næringsfond finner du på kommunens hjemmesider: https://os.kommune.no/naering/finansiering

X