Blog

Spillemiddelordningen omfatter idrettsanlegg, friluftsanlegg inkludert stier og løyper, nærmiljøanlegg og kulturbygg.

Lokal søknadsfrist for nye og fornya søknader er 15. november. Anleggene må stå i kommunens plan for idrett og friluftsliv.

Det er ikke lengre nødvendig med idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

Søknad leveres elektronisk.


I lenken nedenfor ligger søknads- og regnskapsskjema, opplysninger om hva det kan søkes om, hvem som kan søke, og mye annen nyttig informasjon.

Ta kontakt hvis du lurer på noe.

Lenke til Departementets side om spillemidler

X