Blog

Spillemiddelordningen omfatter idrettsanlegg, friluftsanlegg inkludert stier og løyper, nærmiljøanlegg og kulturbygg.

Lokal søknadsfrist for nye og fornya søknader er 16. november. Anleggene må stå i kommunens plan for idrett og friluftsliv. Det er ikke lengre nødvendig med idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

Søknad leveres elektronisk.
I lenken nedenfor ligger søknads- og regnskapsskjema, opplysninger om hva det kan søkes om, hvem som kan søke, og mye annen nyttig informasjon.

Ta kontakt hvis du lurer på noe.

Lenke til Departementets side om spillemidler med søknadsskjema

X