Blog

Aktuelt, Helse og omsorg, Koronaviruset, Nyheter

Status 11.02.2021 – Koronasituasjonen i Os kommune

Coronaviruset i grønt

11.02.2021 STATUS: 1 SMITTET

Os kommune er på risikonivå 1.
Klikk her for nærmere forklaring av risikonivå!

Smittesituasjonen i Os og Røros kommuner er fortsatt uavklart i og med at smittekilden ikke er kjent. Arbeid med smittesporing pågår nå og det testes bredt.

Os kommune følger til enhver tid nasjonale regler og anbefalinger.

Grunnet den uavklarte smittekilden er følgende tiltak innført:

Virksomhet helse og omsorg
Verjåtunet sykehjem

OPPDATERT STATUS ANG. BYGGEARBEIDET PÅ VERJÅTUNET.
Os kommune gjenåpner byggeplassen på Verjåtunet sykehjem fra og med fredag 12.2.21.

Verjåtunet tar imot besøk etter avtale.
Inntil 3 besøkende pr. beboer pr. gang.

Besøkende som har vært i kommuner med høyt smittetrykk eller mutert virus, anbefales å vente med å besøke sykehjemmet i ti dager etter hjemkomst til en kommune med lavt smittetrykk.

Tjenesten for funksjonshemmede/ Rytrøa barneavlastning

Tar imot besøk etter avtale, inntil 3 besøkende pr. beboer pr. gang. Dette pga. at beboere ikke er vaksinert.

Besøkende som har vært i kommuner med høyt smittetrykk eller mutert virus, anbefales å vente med å besøke sykehjemmet i ti dager etter hjemkomst til en kommune med lavt smittetrykk.

Virksomhet oppvekst
Skole og barnehage
Barnehagene, barneskolene og ungdomsskolen er på gult nivå.

Skoleskyss
Denne går som normalt der smittevernregler blir ivaretatt.

Kulturskolen
Kulturskolen er åpen for all aktivitet for barn og unge.
Dette gjelder også Os skolemusikk og Fjelltrubadurene. Følg med på nasjonale regler for musikklivet for voksne.

Virksomhet kultur
Os Fritidsklubb
Åpningstider som normalt.

Biblioteket
Åpningstider som normalt:

Mandag 12.00 – 15.30
Tirsdag 13.00-18.30
Onsdag 12.00-15.30
Torsdag 13.00-18.30

Frivilligsentralen
Holder åpent som normalt, men har ikke barseltreff.
Matutkjøring foregår som vanlig.

Kommunehuset
Vi oppfordrer til at møter med saksbehandlere foregår enten pr. tlf eller digitalt.

Oshallen
Følger nasjonale retningslinjer.

Os svømmehall
På grunn av svømmehallens størrelse er det begrensninger på antall personer som kan bruke bassenget samtidig.

Hilsen
kriseledelsen

X