Blog

Vaksinering oppfriskningsdose

Pr 08.07.21 har 838 innbyggere fått sin 1. dose og 533 har fått sin 2.dose.

UKE 28:
Vi fortsetter med vaksinering av gruppe 8 i uke 28, det vil si personer i alder 64-55 år.
De som vaksineres denne uken vil være født enten i 1964 eller i 1965.

UKE 29:
I uke 29 fortsetter vi å vaksinere 1965 og 1966 årgangen.
Avhengig av hvor mange doser vi får tildelt i uke 29, regner vi med å gå over i gruppe 9 i påfølgende uker. Gruppe 9 er personer i alderen 54- 45 år.

Vi sender ut SMS med time for vaksinering. Dere må bekrefte mottatt melding og ønsker/ønsker ikke vaksine på oppsatt tidspunkt.
Dette er veldig viktig for oss slik at vi får planlagt og benyttet alle doser vi får tildelt vår kommune.

All vaksinering foregår i Oshallen.

X