Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Natur og miljø, Nyheter, Næring

Stilling ledig som nasjonalparkforvalter i Forollhogna!

stilling_ledig_som_nasjonalparkforvalter_i_forollhogna

Det er to forvalterstillinger knyttet til Forollhogna, begge med kontorsted Røros. Den ene stillingen er nå utlyst med søknadsfrist 3.mai.

Formell arbeidsgiver er Fylkesmannen i Trøndelag. Se jobbutlysning på jobbnorge.no, nav.no, finn.no og fylkesmannens nettsider – fylkesmannen.no/trondelag.

For opplysninger om verneområdene og verneforvaltningen i Forollhogna – se nasjonalparkstyrets nettsider: www.nasjonalparkstyre.no/forollhogna og «Forollhogna nasjonalpark og landskapsvernområder» på Facebook.

X