Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Nyheter, Næring

Strategisk næringsplan for Os kommune – invitasjon

3 budeier

Invitasjon til deltagelse i prosessarbeid med utarbeidelse av strategisk næringsplan for Os kommune.

Os kommune inviterer deg til å delta i prosessen med å utarbeide ny strategisk næringsplan for kommunen.

Dagens strategiske næringsplan for Os kommune gjelder for perioden 2016 – 2020. Den nye planen skal utarbeides i løpet av første halvår i år, og skal behandles kommunestyret i juni 2020.

Det legges opp til to samlinger. Første samling skal være torsdag 6. februar kl 19:00-21:30 i Os samfunnshus.

⇒ Klikk her for å se hele invitasjonen!

Det er utarbeidet en ståstedsanalyse med en del statistikk som dokumenterer utvikling og tilstand for en rekke faktorer som kan ha betydning for det denne næringsplanen skal rette seg inn mot.

⇒ Klikk her for å se ståstedsanalysen!

X