Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Nyheter, Næring

Tidsfrister for tilskuddsordninger i skogbruket

Skogeier som har utført skogtiltak som kan få tilskudd må søke kommunen så fort som mulig, og seinest innen følgende tidsfrister i november 2020:

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) har flere formål med ulike frister. Skogeier skal alltid søke om tilskudd/sende inn refusjonskrav/utbetalingsanmodning direkte til sin kommune. Tilskuddet utbetales av enten kommunen selv, Fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet.

Tidsfrist  Tilskuddsordning Lenke til mer info, søknadsskjema mv.
1. nov    Tilskudd til miljøtiltak i skog Generell info: Les mer her
7. nov Klimatiltak i skog: Tilskudd til tettere planting, nyplanting og supplering (høstplanting) Generell info: Les mer her
25. nov Tilskudd til skogkultur (ungskogpleie, markberedning mm.) Lokalt: Se den enkelte kommunene sine retningslinjer for tilskuddsatser etc. Denne fristen gjelder søknader som er berettiget tilskudd med årets tilskuddsnivå.

Generell info: Les mer her

30. nov Utbetaling av tilskudd til skogsbilvegbygging i 2020 Lokalt: Se den enkelte kommunene sine retningslinjer for tilskuddsatser etc.

Generell info: Les mer her

30. nov Utbetaling av tilskudd til drift med taubane Lokalt: Se den enkelte kommunene sine retningslinjer for tilskuddsatser etc.

Generell info: Les mer her

30. nov Utbetaling av tilskudd til midlertidig aktivitetsfremmende tiltak i 2020.

Høye kostnader til tynning, ekstra dyr drift og taubane.

Generell info: Les mer her

Søk på skjema eller digitalt

Søknad om tilskudd eller utbetalingsanmodning sendes kommunen på eget skjema (se generell informasjon under hver ordning). Du kan også registrere søknader digitalt via ‘Skogfond på nett’, som alle skogeiere har tilgang til via Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknad skal registreres og sendes kommunen så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Alle som søker innen fristen, og er berettiget tilskudd, vil få godskrevet tilskudd etter årets sats.

Det er høg aktivitet i Innlandsskogbruket i år, og tilskuddspottene er begrenset. Flere kommuner kan derfor risikere å gå tomme for tilskuddsmidler før søknadsfristen. I disse tilfellene vil skogeier få godskrevet tilskudd først etter at tilskuddsrammene for 2021 er fordelt utpå nyåret, men med tilskuddssatsen for 2020. Skogfondsmidler vil derimot kunne utbetales fortløpende.

For seint ute…?

Skogeier kan etter søknadsfristen fortsatt registrere tiltak ut året via skjema til kommunen, eller direkte i ‘Skogfond på nett’. Men, da i første omgang kun få utbetalt skogfondsmidler, men ikke tilskudd. Eksempelvis vil søknad om tilskudd til skogkultur som kommer inn etter fristen 25. nov. kunne få utbetalt skogfond, men få godskrevet ev. berettiget tilskudd først etter at tilskuddsrammene for 2021 er fordelt utpå nyåret.

X