Blog

Aktuelt, Bygge og bo

Tilbud om månedlig faktura på eiendomsskatt og kommunale avgifter

Eiendomsskatt 2017 - Os kommune

Os kommune tilbyr månedlig faktura på eiendomsskatt og kommunale avgifter.


– Vi har hatt dette som en prøveordning i to år, og har sett at det har fungert svært bra. De som har vært med på prøveordningen er svært fornøyde, sier økonomisjef Grete G. Nesset.

– Derfor ønsker vi nå å tilby denne løsningen for alle som eier eiendommer i kommunen.

Normalt sendes det ut to fakturaer i året på betaling av kommunale avgifter inkludert eiendomsskatt, med forfall 20.3 og 20.9 hvert år.
Fra 2017 er det nå mulig å kunne få 12 fakturaer i året, med forfall den 20 hver måned.

Kriteriet for å få endret ordning fra 2 fakturaer til 12 fakturaer pr. år, er at det opprettes en e-fakturaavtale med kommunen, og helst en avtalegiroavtale i tillegg.

De som inngår en slik ordning, vil få første faktura pr. papir. Når denne betales, inngår man en e-fakturaavtale via nettbanken eller ved å kontakte sin bank for hjelp.

Frist senest innen 14. juni

Det er viktig at fakturaer blir betalt ved forfall, hvis ikke må regningsmottaker gå tilbake til ordinær ordning igjen. De som gir beskjed til kommunen innen 14.6.2017 vil få ny ordning fra 2. halvår 2017.

De som ønsker å splitte opp til 12 fakturaer i året på kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt, tar enten kontakt med Servicetorget på tlf. 62 47 03 00 eller sender en mail til: postmottak@os.kommune.no. Husk å oppgi gårdsnr. og bruksnr. og navn på eier(e).

Ved eventuelle spørsmål, kontakt Servicetorget eller økonomisjef
Grete G. Nesset på tlf. 62 47 03 01/97646342.

X