Blog

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov.

Vi ønsker at flere skal få dette tilbudet, og vi oppfordrer derfor skole- og barnehageeiere til å utvide sine tilbud til flere barn og unge med særskilte omsorgsbehov.

» Her kan du lese mer om tilbudet

X