Blog

Aktuelt, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Tilskudd til frivillige organisasjoner for ekstraordinære utgifter til strøm

Illustrasjonsfoto pixabay.com

Kulturdepartementet har kunngjort en tilskuddsordning til frivillige organisasjoner for ekstraordinære strømpriser. Tilskuddet gjelder:

  • Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.
  • Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme, for eksempel i de tilfellene der et idrettslag har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget. Det vesentlige er at frivillige organisasjoner (og tilknyttede virksomheter) som har strøm- eller fjernvarmekostnader får tilskudd, uavhengig av hvordan eierskap og driftsform på virksomheten som har strøm- eller fjernvarmeavtalen er organisert.
  • Andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet, for eksempel grendehus eid av samvirker der frivillig innsats er avgjørende for driften. Kommunen skal gjøre en konkret vurdering av om virksomheten anses som frivillig drevet.
  • Organisasjoner som leier lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader kan også søke.

Alle søkere må kunne dokumentere utgifter til strøm eller fjernvarme. Kommunale eller kommersielle virksomheter kan ikke søke.

Søknadskjema ligger på www.lottstift.no/stromstotte. Frist er 15. mars kl 13.00.

Kommunen behandler søknadene etter satser bestemt av departemenet.

Ved spørsmål, kontakt kultur- og biblioteksjef Anne Kristin Rødal, mob 97 65 32 19.

X