Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Nyheter, Næring

Tilskudd til kulturlandskapstiltak – søknadsfrist 1. Mai

SMIL-midler 2017 Os kommune i Hedmark

Det er felles søknadsfrist for tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL) og tiltak innenfor Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL). 

Fristen er 1. Mai 2019.

Nytt i år er at SMIL-søknaden skal leveres elektronisk. Ta kontakt med kommunen dersom du trenger hjelp med sknaden. Vi setter av tid i uka påske.

Se også veiledning til utfylling i denne videoen: http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/623.guide

Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL)
Formålt med SMIL -ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensinga fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift.

Søknaden sendes via AGROS, elektronisk søknadssystem.

Slik gjør du:
• Gå til il siden www.altinn.no på internett
• Logg deg inn med MinID, BankID eller lignende
• Velg landbruksforetaket ditt som Aktr, eventuelt deg selv som privatperson dersom du sker om tilskudd til drenering som privatperson
• Søk opp og velg skjemaet Tilskudd til spesielle miljtiltak i jordbruket (SMIL) eller Tilskudd til drenering i jordbruket.
• Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg (kart er eksempelvis obligatorisk).
• Søknaden sendes automatisk til kommunen som landbrukseiendommen for tiltaket ligger i.

Mer info om SMIL:
Se vedlagte retningslinjer og hjemmesider hos Landbruksdirektoratet: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL).  Vangrøftdalen – Kjurrudalen er et nasjonalt utvalgt kulturlandskap.

Tiltak det kan bevilges midler til er:
• Seterdrift med mjølkeproduksjon og kyr på utmarksbeite.
• Skjøtselstiltak
• Restaurering av bygninger
• Andre tiltak (informasjon, skilting, arrangementer, kurs, næringsutvikling basert på verdiene i området m.m.)

Søknaden leveres på papir. Se vedlagte skjema.

»Skjema for søknad om midler utvalgte kulturlandskap

»Spesielle miljøtiltak i jordbruket_retningslinjer2019

Landbruksdirektoratet sine hjemmesider

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/kulturlandskap/utvalgte-kulturlandskap

X