Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Nyheter, Næring

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2019

Fylkesmannen i Innlandet forvalter ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder», og vi oppfordrer beitelag og enkeltbrukere til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark og tiltak som reduserer tap av dyr på utmarksbeite.

Fylkesmannen har satt søknadsfrist for ordningen til 1. mars 2019. Søknaden sendes kommunen der tiltaket skal gjennomføres.

Forskrift og søknadsskjema:

» På Landbruksdirektoratets nettsider

Kontaktpersoner: Jorunn Stubsjøen, tlf. 62551206 /928 22 707, fmhejst@fylkesmannen.no

Foto: Jorunn Stubsjøen, Fylkesmannen Innlandet

X