Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Nyheter, Næring

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2021

Beitebrukere i Os oppfordres til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark, og tiltak som reduserer tap av dyr på utmarksbeite.

Søknadsfristen er 15. mars!

⇒ Retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder- Os kommune 2021

⇒ SKJEMA INVESTERINGSPLAN


Berit Siksjø
landbrukskonsulent Os, Røros og Holtålen

X