Blog

Aktuelt, Helse og omsorg, Nyheter, Næring

Tre faste sykepleierstillinger ledige i Os

Ledige stillinger - Os kommune - Omsorgstjenesten

Tre stillinger er nå ledige i Omsorgstjenesten i Os kommune: 2 faste 100% stillinger som sykepleier, 1 fast 80% stilling som sykepleier. 

Omsorgstjenesten i Os kommune er delt inn i fire avdelinger. Verjåtunet sykehjem, Hjemmetjenesten, Tjenesten for funksjonshemmede og Bofellesskap for enslige mindreårige flykninger. Avdelingene har egne avdelingsledere og  felles virksomhetsleder. I tillegg har omsorgstjenesten eget kjøkken og ergoterapitjeneste.

For tiden har vi ledig følgende stillinger i Os kommune, med arbeidssted pt. Omsorsgtjenesten:
* 2 faste 100% stillinger som sykepleier
* fast 80% stilling som sykepleier

Stillingene har arbeid hver tredje helg.

Ikke kjent i Os? Se 10 gode grunner til å flytte hit her!

Søk stillingene her

Krav til kompetanse
* Utdanning som sykepleier
* Autorisasjon som offentlig godkjent sykepleier
* Gode norskkunnskaper. Både muntlig og skriftlig
* Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper
* Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.
* Det forventes at vedkommende har evne til å ta initiativ, samt ha evne til å opptre ryddig og effektivt.
* Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre mennesker, og du må vise hensyn og respekt.
* Du må både kunne arbeide selvstendig og sammen med andre yrkesgrupper og med pårørende.

Vi tilbyr
Kommunale tilsettingsvilkår og lønn etter hovedtariffavtalen.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Annet
Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og
funksjonsnedsettelser.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Politiattest må fremlegges i stillinger der det er krav om dette.

Søknad sendes
Søknaden sendes via elektronisk søknadsskjema på Visma web innen fristen. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kontakt servicekontoret i kommunen.

Søk stillingene her

Ikke kjent i Os? Se 10 gode grunner til å flytte hit her!

Hos oss får du også barnehageplass på dagen, og vi har redusert satsene for fulltidsplass i 2018. I tillegg har vi gode fasiliteter, og barnehagen på Os er splitter ny.

Søknadsfrist 25.01.18
Utlyst 09.01.18
Vår ref 134

Os kommune
Stilling: Sykepleier
Stillingstype: Fast turnus
Lokasjon: Omsorgstjenesten

Kontakter
Navn: Maja Presthagen
Tittel: Nestleder i omsorgstjenesten
E-post: Maja.Presthagen@os.kommune.no
Mobil: 917 22 808
Arbeid: 952 66 523

Navn: Vigdis Øvergård
Tittel: Virksomhetsleder – Omsorgstjensten
E-post: vigdis.overgard@os.kommune.no
Mobil: 950 88 883
Arbeid: 950 88 883

 

X