Blog

Aktuelt, Næring

Trenger du noen å snakke med?

Fôrkrisen, med alle de ringvirkninger det kan ha, kan bli en stor psykisk belastning for svært mange bønder i Hedmark og Oppland.

Mange kjenner seg maktesløse, og tenker på de økonomiske konsekvensene dette vil ha for seg og familien. Kirkens SOS vet at i slike krevende situasjoner er det viktig å ha noen å dele sine tanker og bekymringer med. Ikke alle bønder har et stort nettverk og alle er heller ikke like komfortable med å snakke om hvordan de har det.

Kirkens SOS sine tjenester (telefon, mail og chat) betjenes av frivillige medarbeidere. Disse har god erfaring med å snakke med folk som opplever små og store kriser og trenger et medmenneske å snakke med. Her kan alle henvende seg. Alle kan være anonyme og Kirkens SOS har selvfølgelig taushetsplikt.

Mail og Chat: www.kirkens-sos.no

Telefon: 22 40 00 40

X