Blog

Unikt_sommerjobbtilbud_i_samarbeid_med_lokalt_næringsliv

I år har Os kommune hele 19 sommerjobbstillinger for ungdom. Da er det godt at lokalt næringsliv stiller velvillig opp for å tilby flere arbeidsplasser!

Siden 1995 har Os kommune gitt tilbud om sommerjobb til ungdom bosatt i Os kommune, mellom 16-18 år. I år har ekstra tilskudd på kr 200.000 fra Bufdir gitt en dobling av stillinger fra i fjor.

Oppgavene er varierte fra oppgaver innen omsorg til skogrydding. I år har Østa Elektro, Brødrene Langøien anlegg og Hummelfjell Eiendom inngått et samarbeid med Os kommune. Dette gir ungdommene verdifull erfaring også i det private næringslivet.

Per Arne Mikkelsen i Østa Elektro mener dette er positivt også for bedriftene som får vist seg fram, og gjort seg kjent med mulige fremtidige kandidater.

– Vi trenger hele tiden rekruttering
– Det å tjene egne penger og måtte forholde seg til akkurat samme oppgaver og rammer som en vanlig arbeidstaker er utviklende, og det gir et godt utgangspunkt både for videre karrierevalg og relasjonen til hjemstedet. Mikkelsen tror ordningen kan bidra til at ungdommene flytter hjem senere.
– De unge blir kjent med bedriftene og egen kommune, noe det kanskje ikke hadde gjort i like stor grad om tilbudet ikke fantes. Dette er det selvsagt positivt at næringslivet kan være med å bidra til, også for egen rekruttering, understreker han.

Unikt_sommerjobbtilbud_i_samarbeid_med_lokalt_næringsliv

GODT SAMARBEID: Per Arne Mikkelsen i Østa Elektro og Morten Sandtrøen i NAV Os mener sommerjobbtilbudet i Os er verdifullt.

Ungdom i aldersgruppen 16-18 år bosatt i Os kommune skal få et tilbud

Morten Sandtrøen i NAV Os er enig i betraktningene. Sandtrøen understreker at ungdommene får relasjon til både det offentlige og det private, og i tillegg støtter NAV opp om de som eventuelt har spesielle behov. Uten at dette påvirker opplegget.

– Intensjonen med sommerjobb for ungdom er at alle ungdommer i aldersgruppen 16- 18 år, bosatt i Os kommune som søker om jobb, skal få ett sommerjobbtilbud fra kommunen via dette prosjektet, forteller han.

Os kommune samarbeider tett med NAV Os for at ungdommene skal få muligheten til å jobbe i 3 uker med ordinær lønn og reelle arbeidsoppgaver! Her vil ungdommene lære hvilke normer som gjelder i arbeidslivet og forpliktelsene som følger med. Det å møte opp i tide, policy rundt bruk av mobiltelefon i arbeidstida med mer. De behandles akkurat som en vanlig arbeidstaker. For noen kan det være en overgang, men veldig lærerikt!

– Ikke en eneste kommune som gjør det samme!
Sandtrøen berømmer også politikerne som setter av penger år etter år, og som prioriterer dette. Han tror Os er unik på dette området, og er usikker på om andre kommuner har hatt en så lang historikk for å gjennomføre dette hvert år. Han håper tilbudet vil kunne bestå videre når Os blir en del av NAV Røros.

For mange unge gir det også muligheter på lang sikt.
– Blant annet i Omsorgstjenesten ser vi at mange av våre vikarer kommer inn via sommerjobb for ungdom. De blir kjent med tjenesten og kommer igjen år etter år, forteller personalsjef i Os kommune, Nina Dalløkken.


Fakta:

  • Siden 1995 har mer enn 240 ungdommer mellom 16-18 år hatt sommerjobb i Os kommune.
  • Os kommunes sommerjobbtilbud for ungdom i aldersgruppen 16-18 år har variert alt fra 7-25 stillinger fra år til år.
  • Ungdommene får tilbud om 3 uker jobb i sommerferien.
  • I tillegg kommer ordinære sommerjobber for aldersgruppen over 18 år Omsorgstjenesten har over 50 vikarer inne hver sommer, med 80-100 søkere hver gang.
  • Ungdommene selv sier de er fornøyd med tilbudet, og at det gir en god inngang til arbeidslivet. I tillegg øker det muligheten for bedre tilknytning og tilbakeflytting til hjemkommunen senere i livet.

» Les mer om tilbudet her

X