Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Vi minner om Utviklingsstipend for ungdom – søknadsfrist 1. oktober

Os kommunes utviklingsstipend kan søkes av ungdom fra 18 til 25 år som er registrert som innbygger i Os kommune. Stipendet kan deles ut én gang pr år. Søknadsfrist er 1. oktober.

En utøver kan tildeles stipendet kun én gang.

Kandidatene skal vurderes innenfor hele kulturbegrepet; sang, musikk, bildende kunst, kunsthåndverk, dans, litteratur, teater, film og idrett. Stipendet skal brukes til videreutvikling innenfor søkers område. Dette kan være kurs, seminarer, samlinger på minst region/krets-nivå, reisestipend og lignende.

Det gis ikke stipend til personlig utstyr, studier, skolepenger eller deltagelse i konkurranser.

Formannskapet avgjør på grunnlag av søknadene om stipendet skal deles ut, og vurderer stipendets størrelse i forhold til de totale kostnadene søker beregner. Stipend bevilges fra Formannskapets midler.

Det søkes på eget skjema, der søker oppgir hva stipendet skal brukes til, hva søker ønsker å oppnå og budsjett. Søker oppgir referanse.

Det avgis enkel rapport med regnskap senest 3 mnd etter at tiltaket er gjennomført.

Søknadsskjema finner du her, eller på Servicekontoret.

X