Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Utviklingsstipend til unge utøvere innen idrett, kunst og kultur – påminnelse

Os kommunes utviklingsstipend kan søkes av ungdom fra 18 til 25 år som er registrert som innbygger i Os kommune. Stipendet kan deles ut én gang pr år. Søknadsfristen 1. oktober.

En utøver kan tildeles stipendet kun én gang. Ungdom med sponsoravtale kan ikke søke.

Kandidatene skal vurderes innenfor hele kulturbegrepet; sang, musikk, bildende kunst, kunsthåndverk, dans, litteratur, teater, film og idrett. Stipendet skal brukes til videreutvikling innenfor søkers område. Dette kan være kurs, seminarer, samlinger på minst region/krets-nivå, reisestipend og lignende.

Det gis ikke stipend til personlig utstyr, studier, skolepenger eller deltagelse i konkurranser.

Formannskapet avgjør på grunnlag av søknadene om stipendet skal deles ut, og vurderer stipendets størrelse i forhold til de totale kostnadene søker beregner. Stipend bevilges fra Formannskapets midler.

Det søkes på eget skjema, der søker oppgir hva stipendet skal brukes til, hva søker ønsker å oppnå og budsjett. Søker oppgir referanse.

Det avgis enkel rapport med regnskap senest 3 mnd etter at tiltaket er gjennomført.

Søknadsskjema finner du her.

X