Blog

Innbyggere 16-17 år:

Det har nå gått ut tilbud om Koronavaksine dose 1 til alle født i 2004 og 2005, sms er sendt ut til ungdommene. Vi har fått mange svar, men mangler tilbakemelding fra noen. Vi oppfordrer foreldre til å hjelpe sine ungdommer med å gi vaksineteamet en tilbakemelding på sms de har fått.  Dersom melding ikke er mottatt ta kontakt på telefon 91722808, gjerne bruk sms. Har ikke ungdommen fylt 16 år, må det foreligge samtykkeskjema fra begge foreldre før vaksinen blir satt. Ta med skjema i Oshallen.

⇒ Link til skjema ligger i SMS, men finnes også ved å klikke her!

Innbyggere 12-15 år:

Tilbud om vaksine og informasjon til elever og foreldre blir ivaretatt av skolehelsetjenesten og skolen, i samarbeid med vaksinasjonsteamet i uke 37 og 38.

Innbyggere over 18 år: Vaksinasjonsteamet tar kontakt med deg via sms med tilbud om time for vaksinering av både dose 1 og dose 2. Vi fremskynder timer til dose 2 der det er mulig. Følg også med på hjemmeside og sosiale medier for informasjon.

 

 

X