Blog

Vaksinering oppfriskningsdose

Det blir Drop In vaksinering i Oshallen 30.09 og 07.10 kl 09-12. Befolkningen oppfordres til å vaksinere seg. Vaksinering av barn og unge koordineres av helsestasjonen.

Når det gjelder dose 3 er denne forbeholdt pasientgrupper med alvorlig nedsatt immunforsvar, se informasjon på FHI: https://www.fhi.no/contentassets/0b4dceedc85a493ab8752e0a000e29bd/ytterligere-informasjon-om-en-tredje-dose-til-de-med-alvorlig-nedsatt-immunforsvar.pdf eller kommunens hjemmeside.

Dersom dokumentasjon om anbefalt dose 3 kan fremlegges kan pasienter i denne gruppen også møte på Drop In.

 

X