Blog

Pr 03.09.21 har vi satt 1354 1. doser og 1196 2.doser. Alle kommunens innbygger over 18 år skal ha fått tilbud om 1. dose. Dersom du ikke har blitt innkalt, men ønsker vaksine ber vi deg ta kontakt med oss i vaksinasjonsteamet for bestilling av time.

16 og 17 åringene, årskull 2005 og 2004 vil få tilbud om vaksine i uke 36.

All vaksinering foregår i Oshallen.

⇒ Klikk her for å komme til kommunens temaside om vaksinering!

X