Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Nyheter, Næring, Politikk

Vangrøftdalen og Kjurrudalen utvalgte kulturlandskap – høring

Vangrøftdalen og Kjurrudalen utvalgte kulturlandskap høring

Vangrøftdalen og Kjurrudalen utvalgte kulturlandskap – områdeplan og tiltaksplan legges ut på høring.

Den 11. februar 2021 vedtok Os formannskap å sende områdeplan for Vangrøftdalen og Kjurrudalen utvalgte kulturlandskap på høring. Høringsfrist 15. mars.2021.

På grunn av koronasituasjonen har det under arbeidet med planen(e) kun blitt gjennomført ett åpent møte. Det legges imidlertid opp til en bred høringsprosess for at flest mulig skal få komme med innspill, både fra rettighetshavere og andre med god kjennskap til området. Planen sendes til ulike høringsparter i henhold til vedlagte liste. Områdeplanen legges ut på kommunens hjemmesider og e-post/brev blir sendt til alle registrerte grunneiere/rettighetshavere i området.

Ved høringen ønsker vi følgende innspill fra høringspartene:

  • Åpenbare feil og mangler
  • Om planen gir et riktig bilde av status og utfordringer i området
  • I hvilken grad tiltaksplanen bidrar til å nå målene som er satt for området
  • Hvordan tiltaksplanen skisserer prioritering av midlene
  • Prioritering av nedbetaling av strømprosjektet med årlig beløp fra UKL-ordningen, og størrelsesorden på beløp

Vedlagte dokumenter:

 

⇒ Klikk her for kommunens høringsside!

 

Berit Siksjø

landbrukskonsulent Os, Røros og Holtålen

Telefon 966 26 320
berit.siksjo@os.kommune.no

X