Blog

os_kommune_fagleder_renhold

Renholdet i Os kommune er under omorganisering. Vi har behov for en fagleder som er ansvarlig for den daglige drifta av renholdet i Os kommune.

Vi søker etter en fagleder renhold i fast 100% stilling. 30% av stillingsresursen er administrativ tid.

» Les mer om stillingen her!

Ansvar og arbeidsoppgaver:

* Ansvar for daglig drift, turnus og vikarer innen renhold
* Renhold
* Utarbeidelse og drift av renholdsplaner
* Kompetansetiltak og opplæring
* Leverandøravtaler og innkjøp

X