Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Videoopptak av kommunestyremøtet den 14. desember

Os nye barnehage

På grunn av at dette kommunestyremøte (budsjettmøtet) ble holdt i Tufsingdalen samfunnshus ble det ingen direktesending på web-TV fra møtet. Det ble i stedet gjort videoopptak. Innimellom kan det være dårlig lyd, men med litt godvilje og konsentrasjon er det mulig å få med seg det som blir sagt. Videofilene er publisert på YouTube. Klikk på linkene under for å komme til rett opptak. Sak 59/17 består av 2 videoer og sak 63/17, årsbudsjett 2018, består av 11 videoer.

Foto: Arbeidets Rett

Ordføreren åpner kommunestyremøtet.

Sak 57/17 VERDENSARVSENTERET FOR RØROS BERGSTAD OG CIRCUMFERENSEN – SAMARBEIDSAVTALE

Sak 58/17 HANDLINGSPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG OMRÅDER I OS KOMMUNE 2018

Sak 59/17 ENDRING I EKTESKAPSLOVEN – KOMMUNALE VIGSLER video 1 av 2

Sak 59/17 ENDRING I EKTESKAPSLOVEN – KOMMUNALE VIGSLER video 2 av 2

Sak 60/17 PROSJEKTPLAN STEDSUTVIKLING/OMRÅDEPLAN FOR OS SENTRUM

Sak 61/17 FORVALTNINGSREVISJON – OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK

Sak 62/17 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2018

Sak 63/17 ÅRSBUDSJETT 2018 – video 1 – Rådmannens og Kristelig folkepartis innlegg

Sak 63/17 ÅRSBUDSJETT 2018 – video 2 – Innlegg fra Arbeiderpartiet

Sak 63/17 ÅRSBUDSJETT 2018 – video 3 – Innlegg fra Sosialistisk venstreparti

Sak 63/17 ÅRSBUDSJETT 2018 – video 4 – Innlegg fra Senterpartiet

Sak 63/17 ÅRSBUDSJETT 2018 – video 5 – Ordførerens innlegg

Sak 63/17 ÅRSBUDSJETT 2018 – video 6 – debatt 

Sak 63/17 ÅRSBUDSJETT 2018 – video 7 – debatt 

Sak 63/17 ÅRSBUDSJETT 2018 – video 8 – debatt (siste før gruppemøte)

Sak 63/18 ÅRSBUDSJETT 2018 – video 9 – forslagene legges frem

Sak 63/18 ÅRSBUDSJETT 2018 – video 10 – votering

Sak 63/18 ÅRSBUDSJETT 2018 – video 11 – endelig votering og avslutning av møtet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X