Blog

Aktuelt, Helse og omsorg, Nyheter

Viktig budskap til turister og andre reisende angående Covid-19 og smittevern

Informasjon fra kommuneoverlege Sofie H. Utne:

Testing
• Dersom du får symptomer som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller
luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse skal du ringe legekontoret i åpningstida på telefon 62470355 eller legevakt på 116 117 for
testing.

Hvis du har bekreftet smitte med covid-19
• Dersom du får bekreftet smitte med covid-19 skal du i isolasjon og blir fulgt opp av lokal helsetjeneste.
• Du isoleres i hjemmet, i helseinstitusjon eller et annet sted kommunen bestemmer.
• Ta kontakt med lege dersom sykdommen forverres.

Generelle smitteverntiltak
• Hold avstand, minst 1 meter
• Vask hender ofte og grundig
• Hold deg isolert hvis du er syk

Karanteneplikt
• Kommer du fra land eller områder som har for høy smittespredning skal du i
karantene i 10 døgn fra den dagen du kommer til Norge.
• Det gjelder disse landene/områdene: www.fhi.no/smittevernreise
• Når du skal i karantene er det lov å reise rett til oppholdssted med planlagt
transportmiddel. Unngå nær kontakt med andre til du er hjemme.
• Karantenen skal gjennomføres sammenhengende på ett sted de 10 første
dagene du oppholder deg i Norge.

Se mer informasjon: http://www.helsenorge.no/koronavirus

Tags:
X