Archives

Os kommune har i dag kl. 12.00 skiftet leverandør av sentralbordtjenester, og har i den forbindelse innkjøringsproblemer. Dette gjelder Verjåtunet, legekontoret, Os skole og kommunehuset. Det jobbes med saken, og vi håper alt snart skal være i orden!

Continue Reading

Her er siste nytt fra Os kommune tirsdag. Kriseledelsen møtes nå hver dag kl. 9:00. Vi vil gå ut med informasjon til innbyggere og ansatte etter dette dersom det er noen endringer.

Continue Reading

Her er siste nytt fra Os kommune mandag. Kriseledelsen møtes nå hver dag kl. 9:00. Vi vil gå ut med informasjon til innbyggere og ansatte etter dette dersom det er noen endringer.

Continue Reading

Fra og med i dag 16. mars, stenger NAV Røros, Os og Holtålen for drop in.

Continue Reading

Ekstraordinært statsråd har i dag vedtatt forskrift nr. 293. Når det gjelder §5 om forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen, så trer den i kraft når dep. bestemmer. ⇒ Klikk her for å komme til Lovdata og forskriften!

Continue Reading

Det er mange hytter i vår kommune. Vi vil få et problem om mange personer skulle bli syke på hyttene sine. Derfor oppfordrer vi folk til å holde seg hjemme

Continue Reading

Vi er vant til å stille opp for hverandre, nå gjør vi det best ved å følge nasjonale og lokale råd og holde fysisk avstand. Vi kan også gjøre det ved å gjøre innkjøp for dem som sitter i karantene/isolasjon eller tilhører risikogrupper. I tillegg stiller dagligvarebutikkene våre opp. Både Joker Dalsbygda (tlf 624 70 […]

Continue Reading

Kommuneoverlegene i Fjellregionen har kommet med et tydelig budskap til befolkningen: De som er i karantene bør bli hjemme, og ikke dra på hyttene sine. Skulle man bli syk mens man er på hytta, kan man ikke forvente å få legehjelp der, sett i lys av situasjonen med koronautbruddet. Kommuneoverlegen påpeker også viktigheten av at […]

Continue Reading

Os kommune er kjent med at mange hytteinnbyggere i kommunen er på hytta. Her kan du lese viktig informasjon fra Os kommune i forbindelse med koronaviruset. Det er viktig at innbyggere og hyttebeboere tar nødvendige forholdsregler for å forhindre virussmitte, spesielt på steder der mye folk ferdes. Os sentrum er et utsatt område med tanke på mulig […]

Continue Reading

Helsedirektoratet har besluttet at alle landets barnehager og skoler stenges midlertidig. Fra og med 12. mars klokken 18, vil alle skoler og barnehager i Norge bli stengt. I første omgang vil barnehagene og skolene holde stengt til 26. mars 2020. Dette kan bli forlenget Unntak !! Barn i barnehage og skole på 1-7. trinn av […]

Continue Reading

Helse og omsorgstjenesten i Os øker lokale smitteverntiltak. I den anledning oppfordrer vi pårørende og besøkende til pasienter med hjemmetjenester om å unngå besøk til sine hvis: Du har forkjølelse, feber og/eller luftveisproblemer. Du har vært ute og reist i utlandet, eller deler av Norge med mange smittetilfeller Du har møtt noen med smitte eller […]

Continue Reading

Oppdatert informasjon og råd fra Os kommune: ⇒ Klikk her for å komme til Os kommunes side om Koronaviruset! Fra 12.mars 2020 inntil ny beskjed er gitt gjelder følgende: Verjåtunet sykehjem, Rytrøa og Nørnes er stengt for besøk. Dette betyr at besøk begrenses til det strengt nødvendige (nærmeste pårørende, hvis friske). Ta kontakt på tlf: 62 […]

Continue Reading

Røros, Os, Holtålen kommuner – landbruksavdelingen. Alle møter, fagsamlinger ol. (samlingspunkt der flere personer møtes) som er planlagt her, må dessverre utsettes på ubestemt tid grunnet smitteberedskapen rundt koronaviruset.

Continue Reading

Det er nå tøffe forhold både for hjortevilt og tamrein i skog og på fjell. Det er derfor viktig å minne om at selv kortvarige forstyrrelser kan være svært avgjørende for hjortedyr som nå går på sparebluss.

Continue Reading

Felles politivedtekter for kommunene Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset. Kommunestyret har vedtatt at vedlagte politivedtekter skal legges ut på høring i 6 uker. ⇒ Klikk her for å komme til høringsdokumentet for politivedtektene !  

Continue Reading

Helsedirektoratet utvider anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med utbredt spredning koronavirus.

Continue Reading

Opptaket av kommunestyremøtet er nå publisert. Mikrofonproblemer gjorde at lyden ble borte et par steder. Det var 44 personer som fulgte direktesendinga og 2 av dem var fra Irland. Blant sakene som ble behandlet var det en sak om motorferdsel i utmark, derav bildet som er brukt som illustrasjonsfoto til denne meldingen. Bruk “bokmerkene” for […]

Continue Reading

Beitelag og enkeltbrukere i Os, Røros og Holtålen oppfordres til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark, og tiltak som reduserer tap av dyr på utmarksbeite. » Retningslinjer for tiltak i beiteområder OS » Retningslinjer for tiltak i beiteområder Røros og Holtålen 2020 » SKJEMA INVESTERINGSPLAN

Continue Reading

Utvalgte kulturlandskap – rullering av «Områdeplan for Vangrøftdalen og Kjurrudalen». Møte i Dalsbygda samfunnshus onsdag 11.03. 2020, kl. 19.30.

Continue Reading

Alvdal, Os, Tynset og Røros kommuner har i fellesskap lyst ut ny konkurranse for Håndverkertjenester, herunder tjenesteavtaler for tømrer/snekkerarbeid, rørleggerarbeid, elektro og malerarbeider.

Continue Reading

X