Archives

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier».

Klikk her for å lese videre

Vi har nå ledig 100% fast stilling som sykepleier i Os kommune, med arbeidssted ved Omsorgstjenesten. » Les mer om stillingen her I tillegg har vi følgende vikariater som sykepleier ledig i Os kommune, med arbeidssted ved Omsorgstjenesten: 100% vikariat som sykepleier fra dags dato og ett år 80% vikariat som sykepleier fra ca mars […]

Klikk her for å lese videre

Eldrerådet var sammen med representanter for driftsstyret for Verjåhagen og ergoterapi- og fysioterapitjenesten i Os kommune på besøk til aktivitetsparken i Melhus sentrum tirsdag 16. oktober. 

Klikk her for å lese videre

Informasjon til alle foreldre/foresatte og ansatte i skole og barnehage vedrørende Trident Juncture. 

Klikk her for å lese videre

Har du høy husleie, men lav inntekt? Du kan ha rett til bostøtte! Sjekk om du kan få bostøtte på www.husbanken.no.

Klikk her for å lese videre

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres.

Klikk her for å lese videre

Ramlos utfører graving i forbindelse med Os vannanlegg tirsdag 16. oktober, og en tid framover. Dette medfører omkjøring for enkelte berørte i Midteggveien.

Klikk her for å lese videre

Eldredagen ble markert i Solvang i Narjordet fredag 5. oktober. Eldrerådet var arrangør og oppmøtet var godt!

Klikk her for å lese videre

Kart som viser elgvaldene og elgjaktfeltene i Os kommune er nå ferdig digitalisert.

Klikk her for å lese videre

Influensavaksinasjon kan tas ved Os legekontor onsdag 17. og torsdag 18. oktober mellom kl. 13.00 og 15.00. 

Klikk her for å lese videre

Del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket kan leveres fra og med 1. oktober 2018. Søknadsfristen er 15. oktober 2018.

Klikk her for å lese videre

Helselaget og eldrerådet har stått i spissen for innsamling av penger til den nye bussen til Os kommune. (Foto: Guril Bergersen, Arbeidets Rett).

Klikk her for å lese videre

NATO-øvelsen Trident Juncture nærmer seg, og årets tredje informasjonsbrosjyre handler i hovedsak om denne. 

Klikk her for å lese videre

De som har godkjent plan for nydyrking etter 1.1.2015 kan søke tilskudd til nydyrking i Os kommune.

Klikk her for å lese videre

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Os kommune, Fylkesmannen i Trøndelag og Fylkesmannen i Hedmark. Sistnevnte er arbeidsgiver.

Klikk her for å lese videre

Ønsker du å få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter? Det gjør vi også! Mandag 17.09.18 kl. 19.00 arrangerer NAV Os ALLEMED- dugnad i kommunehuset på Os.

Klikk her for å lese videre

Her finner du åpningstider for Os svømmehall i perioden 02.oktober 2018 – 27.april 2019.

Klikk her for å lese videre

Os kommune og Nasjonalforeningen for folkehelse har inngått avtale som innebærer at Os kommune skal bli et demensvennlig samfunn. Avtalen ble undertegna mandag 3. september på Frivilligsentralen.

Klikk her for å lese videre

Fristen for å spre husdyrgjødsel settes til 1. oktober i områdene som er hardest rammet av sommerens tørke.

Klikk her for å lese videre

I disse dager avvikles driften av Sundmoen bofellesskap. Bofellesskapet har vært i drift siden 2011 , og har vært hjemmet til mange ungdommer her i Norge.

Klikk her for å lese videre

X