Archives

Da er det åpnet for besøk på institusjonene igjen. Det vil ikke si at alt er som før koronapandemien.

Continue Reading

Siste nytt fra Os kommune onsdag 27. mai. 

Continue Reading

Besøk må avtales på forhånd, de må ringe avdelingen det gjelder å avtale tid. I første omgang er det nå kun de nærmeste pårørende som får lov til å komme.

Continue Reading

Den øvre inntektsgrensen for å motta bostøtte er midlertidig økt slik at flere som er rammet økonomisk av koronapandemien kan få rett til støtte.

Continue Reading

Vi nærmer oss en periode med vårflom nå framover, og i år er det fare for en relativt stor flomtopp. Vi ber derfor alle grunneiere om å gjøre tiltak de vet er nødvendig ut fra erfaringer fra tidligere flommer.

Continue Reading

Siste nytt fra Os kommune onsdag 20. mai. 

Continue Reading

Elever fra skolene i Os og ordfører gir oss taler for dagen. Os mannskor synger. Se hele filmen her. 

Continue Reading

Siste nytt fra Os kommune onsdag 13. mai. Les mer her!

Continue Reading

Os kommune skal anlegge ny varmesentral, og det er ønskelig at denne kan benytte bioenergi fra nærområdet. 

Continue Reading

Skolene i Os kommune åpner opp for alle trinn fra og med mandag 11. mai. Les alt om gjenåpningen her. Velkommen tilbake! 

Continue Reading

Siste nytt fra Os kommune onsdag 6. mai. Dette er de siste aktuelle sakene. 

Continue Reading

Siste nytt fra Os kommune torsdag 30. april. Ingen smittede i Os kommune. 

Continue Reading

Det er felles søknadsfrist for tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL) og tiltak innenfor Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL). 

Continue Reading

Siste nytt fra Os kommune mandag 27. april. I dag åpnet skolene igjen for 1-4 trinn. 

Continue Reading

Siste nytt fra Os kommune fredag. 1-4 trinn i skolene og SFO gjenåpner mandag. 

Continue Reading

Hør hva oppvekstsjef Martin Løvø og rektorene ved Os skole, Sverre Hovind, og Dalsbygda skole, Geir Moseng, sier om gjenåpningen av skolene fra 1-4 trinn og SFO i Os. 

Continue Reading

Siste nytt fra Os kommune mandag. Tips, råd og nyttig informasjon!

Continue Reading

Landbruksavd. for Os, Røros og Holtålen kommune og Norsk landbruksrådgiving Innlandet inviterer bønder i Os kommune til et nettmøte (på Teams) om klimasmart agronomi og god økonomi.

Continue Reading

Siste nytt fra Os kommune fredag. Her har vi samlet noen nyttige punkter.

Continue Reading

Løvfloveien i Dalsbygda er midlertidig stengt f.o.m. i dag.

Continue Reading

X