Archives

Søknadsfrist for barnehageplass høsten 2019 er 15. mars.

Klikk her for å lese videre

Eldrerådet og frivilligsentralen vil prøve å dra i gang ei uformell og åpen mimregruppe på Os.

Klikk her for å lese videre

Vi inviterer interesserte ungdommer, ungdomskolelever og foresatte til informasjonsmøte om landbruk og landbruksutdanning!

Klikk her for å lese videre

«Hvilken kommune ønsker vi å ha i framtida?» Arbeidet med å finne gode svar er i gang, og deltagere fra flere hold i Os kommune har vært samlet torsdag og fredag denne uka i Fensal i Os samfunnshus.

Klikk her for å lese videre

Onsdag 6. februar feiret Dalsbyda skole Samefolkets dag.

Klikk her for å lese videre

Skadene er reparert og vannforsyningen går som normalt etter vannlekkasjen i helga.

Klikk her for å lese videre

Fylkesmannen i Innlandet forvalter ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder», og vi oppfordrer beitelag og enkeltbrukere til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark og tiltak som reduserer tap av dyr på utmarksbeite. Fylkesmannen har satt søknadsfrist for ordningen til 1. mars 2019. Søknaden sendes kommunen der […]

Klikk her for å lese videre

Omsorgstjenesten i Os kommune søker ferievikarer! Søknadsfrist 1. mars 2019. 

Klikk her for å lese videre

Mandag 28. januar kl. 10 – 16 arrangeres Forollhogna-konferansen 2019 i Hovet, Ålen.

Klikk her for å lese videre

Med muligheter for en betydelig miljøgevinst, ses det på muligheter for produksjon av biogass i FIAS 10 medlemskommuner. Det inviteres til to informasjonsmøter den 28. januar.

Klikk her for å lese videre

Her finner du oversikt over kommunale gebyrer, betalingssatser og eiendomsskatt i Os kommune.

Klikk her for å lese videre

Det skal bygges 8 omsorgsboliger i Os, og det blir anleggsstart tidlig i vår. Boligene skal stå ferdig før jul senere i år. Se tegninger her.

Klikk her for å lese videre

I Os kommune har vi nå flere spennende stillinger ledig! Vi ser etter sykepleiere, ruskonsulent og fysioterapeut. 

Klikk her for å lese videre

Røros, Os og Holtålen etablerer felles NAV-kontor fra 1. januar 2019.

Klikk her for å lese videre

Os kommunale barnehage søker etter en pedagogisk leder i et vikariat for perioden 01.02.2019 til og med 14.08.2019.

Klikk her for å lese videre

Det er et ønske om å legge til rette for gode driftsmessige løsninger og muligheter for næringsvirksomhet innenfor landbruket også for de kommende generasjoner i Os kommune.

Klikk her for å lese videre

Formannskapets innstilling med alle forslag til vedtak er i henhold til kommunelovens § 44.7 og 45.3 lagt ut til alminnelig ettersyn på servicetorget og kommunens nettside os.kommune.no.

Klikk her for å lese videre

Landbrukskontoret for Alvdal og Tynset kommuner inviterer i samarbeid med landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark, til fagmøter for alle sauebruk i Nord-Østerdalen.

Klikk her for å lese videre

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier».

Klikk her for å lese videre

Vi har nå ledig 100% fast stilling som sykepleier i Os kommune, med arbeidssted ved Omsorgstjenesten. » Les mer om stillingen her I tillegg har vi følgende vikariater som sykepleier ledig i Os kommune, med arbeidssted ved Omsorgstjenesten: 100% vikariat som sykepleier fra dags dato og ett år 80% vikariat som sykepleier fra ca mars […]

Klikk her for å lese videre

X