Archives

Nå er det flere ledige stillinger i Os kommune. Les mer om hvilke jobber vi lyser ut her. 

Klikk her for å lese videre

Her finner du åpningstider for NAV i påsken 2019.

Klikk her for å lese videre

Salg er først og fremst kommunikasjon, men det er også en prosess. Torsdag 11. april gir Cathrine Fodstad, forretningsutvikler i Klosser Innovasjon, en innføring i salgsprosessen og hvordan du som selger oppnår god kjemi med ulike kundetyper.

Klikk her for å lese videre

Det er felles søknadsfrist for tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL) og tiltak innenfor Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL). 

Klikk her for å lese videre

Gjeldende reguleringsplan for Jakobsåsen Hyttegrend er regulert til 24 hyttetomter. Alle tomtene er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsanlegg, fiber- og strøm, med privat atkomstveg. 

Klikk her for å lese videre

Os kommune og Feste landskapsarkitekter inviterer til åpent møte med informasjon og drøfting av områdeplan for Stasjonsbyen – Os sentrum.

Klikk her for å lese videre

Akkurat nå ser vi etter helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, IKT-servicemedarbeider og institusjonskokk. Er dette noe for deg? 

Klikk her for å lese videre

Os kommune ønsker dialog med leverandørmarkedet for å få innspill i forbindelse med utlysning av ny anbudskonkurranse.

Klikk her for å lese videre

Eiendomsskattelistene for Os kommune ligger for offentlig ettersyn i 4 uker fra 01.mars 2019.

Klikk her for å lese videre

Som første kommune i regionen har vi nå lansert chatbot for våre innbyggere og brukere.

Klikk her for å lese videre

Innpå 25 personer møtte opp til den første mimrekvelden på Os.

Klikk her for å lese videre

Søknadsfrist for barnehageplass høsten 2019 er 15. mars.

Klikk her for å lese videre

Eldrerådet og frivilligsentralen vil prøve å dra i gang ei uformell og åpen mimregruppe på Os.

Klikk her for å lese videre

Vi inviterer interesserte ungdommer, ungdomskolelever og foresatte til informasjonsmøte om landbruk og landbruksutdanning!

Klikk her for å lese videre

«Hvilken kommune ønsker vi å ha i framtida?» Arbeidet med å finne gode svar er i gang, og deltagere fra flere hold i Os kommune har vært samlet torsdag og fredag denne uka i Fensal i Os samfunnshus.

Klikk her for å lese videre

Onsdag 6. februar feiret Dalsbyda skole Samefolkets dag.

Klikk her for å lese videre

Skadene er reparert og vannforsyningen går som normalt etter vannlekkasjen i helga.

Klikk her for å lese videre

Fylkesmannen i Innlandet forvalter ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder», og vi oppfordrer beitelag og enkeltbrukere til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark og tiltak som reduserer tap av dyr på utmarksbeite. Fylkesmannen har satt søknadsfrist for ordningen til 1. mars 2019. Søknaden sendes kommunen der […]

Klikk her for å lese videre

Mandag 28. januar kl. 10 – 16 arrangeres Forollhogna-konferansen 2019 i Hovet, Ålen.

Klikk her for å lese videre

Med muligheter for en betydelig miljøgevinst, ses det på muligheter for produksjon av biogass i FIAS 10 medlemskommuner. Det inviteres til to informasjonsmøter den 28. januar.

Klikk her for å lese videre

X