Archives

Onsdag 19. juni øver Fylkesmannen i Innlandet Os kommune sin kriseledelse. Mange av de ansatte i kommunens ledelse vil bli involvert i denne øvelsen. Lengre ventetid ved henvendelser må påregnes denne dagen i.o.m. at øvelsen prioriteres.

Klikk her for å lese videre

Sommerguiden 2019 er nå klar og her finner du oversikt over det som skjer i Os kommune i sommer! 

Klikk her for å lese videre

I en fersk indikatorundersøkelse fra SSB scorer skolene i Os kommune høyt. Undersøkelsen peker spesielt på hvordan skolens innsats påvirker elevenes resultater, og skolenes innsats for et godt læremiljø. 

Klikk her for å lese videre

Et tilbud til deg som er mellom 16 og 18 år og bor i Os kommune.

Klikk her for å lese videre

Her kan du lese om innspillene fra gruppene etter møtet den 30. april.

Klikk her for å lese videre

Offentlig ettersyn. Her finner du dokumenter for områderegulering i Os sentrum.

Klikk her for å lese videre

Her finner du program for 17. mai i Os kommune 2019.

Klikk her for å lese videre

Tynset kommune arrangerer Barnas verdensdager lørdag 27. april kl 12 – 16!

Klikk her for å lese videre

Nå er det flere ledige stillinger i Os kommune. Les mer om hvilke jobber vi lyser ut her. 

Klikk her for å lese videre

Her finner du åpningstider for NAV i påsken 2019.

Klikk her for å lese videre

Salg er først og fremst kommunikasjon, men det er også en prosess. Torsdag 11. april gir Cathrine Fodstad, forretningsutvikler i Klosser Innovasjon, en innføring i salgsprosessen og hvordan du som selger oppnår god kjemi med ulike kundetyper.

Klikk her for å lese videre

Det er felles søknadsfrist for tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL) og tiltak innenfor Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL). 

Klikk her for å lese videre

Gjeldende reguleringsplan for Jakobsåsen Hyttegrend er regulert til 24 hyttetomter. Alle tomtene er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsanlegg, fiber- og strøm, med privat atkomstveg. 

Klikk her for å lese videre

Os kommune og Feste landskapsarkitekter inviterer til åpent møte med informasjon og drøfting av områdeplan for Stasjonsbyen – Os sentrum.

Klikk her for å lese videre

Akkurat nå ser vi etter helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, IKT-servicemedarbeider og institusjonskokk. Er dette noe for deg? 

Klikk her for å lese videre

Os kommune ønsker dialog med leverandørmarkedet for å få innspill i forbindelse med utlysning av ny anbudskonkurranse.

Klikk her for å lese videre

Eiendomsskattelistene for Os kommune ligger for offentlig ettersyn i 4 uker fra 01.mars 2019.

Klikk her for å lese videre

Som første kommune i regionen har vi nå lansert chatbot for våre innbyggere og brukere.

Klikk her for å lese videre

Innpå 25 personer møtte opp til den første mimrekvelden på Os.

Klikk her for å lese videre

Søknadsfrist for barnehageplass høsten 2019 er 15. mars.

Klikk her for å lese videre

X