Archives

Vår dyktige og avholdte rådmann gjennom 10 år har valgt å si opp stillingen sin i Os kommune.

Klikk her for å lese videre

Her kan du lese mer om barnehagene i Os kommune og søke plass. Søknadsfristen er 1. mars 2020. 

Klikk her for å lese videre

Tufsingdal Bygdekvinnelag og Tufsingdal Bondelag arrangerte bygdalunsj tirsdag 4. februar.

Klikk her for å lese videre

Kommunestyret behandlet i møte 19.12.2019 sak 55/19. Planen for å avklare ønsket utvikling for Os sentrum kommende år, er nå vedtatt. 

Klikk her for å lese videre

I år som i fjor kan abonnenter hente seg en gratis julesekk til gavepapir på kommunenes servicetorg eller på en av våre gjenvinningsstasjoner i uka før jul.

Klikk her for å lese videre

Formålet med planarbeidet er å revidere kommuneplanens arealdel for Os kommune for noen utvalgte temaområder. 

Klikk her for å lese videre

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av rundt 310 millioner kroner til «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier».

Klikk her for å lese videre

Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet. En av de nye radarene skal ligge ved kommunegrensen mellom Tolga og Os kommune. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord. Stortinget har vedtatt at dagens radaranlegg skal erstattes av ny […]

Klikk her for å lese videre

Vi søker en allmennlege for et vikariat i perioden 1/3-2020 til 31/10-2020.

Klikk her for å lese videre

Os kommune inviterer til offisiell åpning av omsorgsboligene våre på Rytrøa torsdag 5. desember kl. 14. Det vil bli åpen dag samme dag mellom kl. 10-15 slik at den som ønsker det, kan ta en kikk innendørs.

Klikk her for å lese videre

Os kommune har nå en fast nyopprettet stilling ledig som virksomhetsleder Helse og omsorg.

Klikk her for å lese videre

Formannskapet har vedtatt at prøveordningen for privat snøscooterkjøring til hytter videreføres/gjøres permanent.

Klikk her for å lese videre

Her finner du åpningstider og priser for Os svømmehall i perioden 8. oktober 2019 – 18. april 2020. 

Klikk her for å lese videre

5. desember arrangeres det en stor Frivillighetskonferanse i Hamar Teater, en felles konferanse for Hedmark og Oppland.

Klikk her for å lese videre

Kurset gir deg nyttig kunnskap innen bl.a. markedsføring og økonomi og siste kurskveld kan du presentere din egen forretningsmodell.

Klikk her for å lese videre

Os kommune og Røros kommune i samarbeid med Os helselag og Røros og Holtålen demensforening inviterer til «Pårørendeskole» høsten 2019.

Klikk her for å lese videre

Omsorgstjenesten i Os kommune trenger for tiden vikarer på renhold og hjemmehjelp.

Klikk her for å lese videre

Os kommune og Rørosregionen Næringshage as inviterer hele bredden av næringsliv og gründere i Os til åpent møte hos Langøien grus og transport.

Klikk her for å lese videre

Kommunene Rendalen, Tynset, Tolga og Os inviterer til et miniseminar for å få et bredere vurderingsgrunnlag av nasjonal ramme for vindkraft.

Klikk her for å lese videre

Os kommune og Rørosregionen Næringshage as inviterer næringslivet i Os til åpent møte hos Langøien grus og transport tirsdag 27. august kl 19.30.

Klikk her for å lese videre

X