Archives

Planutvalget vedtok 4.5.2017 å legge reguleringsplan for Sætermoen massetak ut på offentlig ettersyn og høring. Innspill må være hos kommunen innen fredag 30.6.2017. Alle dokumenter ligger under «Høringer» på kommunens hjemmesider. 

Klikk her for å lese videre

Os kommune inviterer til åpent folkemøte den 3. april.

Klikk her for å lese videre

X