Archives

I forbindelse med Rørosmeieriets 20-års-jubileum skal det fra 23. august til 26.august holdes en rekke foredrag. Den 25. august blir det spennende foredrag om jordhelse og grovforkvalitet, se vedlegg. Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Mer informasjon om arrangementet finner du her … Påmelding til møtet (innen 13. august) gjøres her: https://itaktmednaturen.hoopla.no/sales/2039960803?utm_source=hoopla.no&utm_medium=search VELKOMMEN !

Continue Reading

Alle som ferdes i skog og mark oppfordres om å varsle rovviltkontakt ved observasjoner av freda rovdyr (eks jerv, bjørn, ulv, gaupe). Også sportegn og møkk/hår er av interesse. Dette ikke bare fordi det er frykt for rovdyrskader, men også fordi det er av interesse å følge med på rovdyraktiviteten generelt, dyre-id (DNA), bestandsregistreringer osv. […]

Continue Reading

Ordførerne i Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Tynset og Os vil sammen med AUF Nord-Østerdal invitere til ei felles markering av 22.juli – 10 år etter. Markeringa foregår ute på Torget, Tynset, torsdag 22.juli kl 13.00. Taler / appeller AUF Nord-Østerdal Ordførerne i regionen Sang– og musikkinnslag Halvor Granrud og Jon Ola Kjøllhaug Synnøve Brøndbo Plassen […]

Continue Reading

Dersom dere er usikker hva som gjelder for smittevern og forskjellige arrangementer, så kan dere sende en henvendelse til flg. e-postadresse: smittevernkontakt@os.kommune.no  Her vil dere få svar på hvilke regler som enhver tid gjelder. Vi anbefaler at alle som skal ha arrangementer setter seg inn i og følger de nasjonale retningslinjene.  

Continue Reading

Åpningstid for Os kommunehus i sommer: I perioden fra og med mandag  6. juli – til og med fredag 31.juli vil vi ha flg.  åpningstid:   kl 10.00-14.00 Eventuelle avtaler utenom dette, gjøres med den enkelte saksbehandler . Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!

Continue Reading

Nytt fra landbruksavdelingen mars 2018 kan leses her

Continue Reading

Torsdag den 10. august 2017 starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme frem til og med 8. september.

Continue Reading

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette om oppstart av detaljreguleringsplan for “Kalvkroken i Dalsbygda, boliger”.

Continue Reading

X