Archives

Åpningstid for Os kommunehus i sommer: I perioden fra og med mandag  6. juli – til og med fredag 31.juli vil vi ha flg.  åpningstid:   kl 10.00-14.00 Eventuelle avtaler utenom dette, gjøres med den enkelte saksbehandler . Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!

Continue Reading

Nytt fra landbruksavdelingen mars 2018 kan leses her

Continue Reading

Torsdag den 10. august 2017 starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme frem til og med 8. september.

Continue Reading

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette om oppstart av detaljreguleringsplan for “Kalvkroken i Dalsbygda, boliger”.

Continue Reading

X