Blog

JOIN er en ordning som gir barn og unge mulighet til å delta på kultur- og fritidsaktiviteter.
Ordningen er beregna på lavinntektsfamilier. Barn og unge kan få gratis deltagelse i svømmehaller, kulturskoler, alpinanlegg med mer,
og administreres på en enkel måte i en egen app.

Os, Røros og Holtålem samarbeider om ordningen.
Ta kontakt med NAV i din kommune for å få mer informasjon om ordningen.

X