Blog

Barn på tur - ved gammelt tre

Barnehage og skole er sammen med i et FOU (forsknings- og utviklings)- prosjekt, der alle sider ved opvekst- og læringsmiljøet blir analysert.

Dette er en del av Hedmark fylkes satsing Kultur for læring. Det er nylig gjort en omfattende undersøkelse i skolene, der alle i skolemiljøet har blitt spurt om læringsmiljøet. Barnehagen skal gjennomgå undersøkelsene i løpet av høsten 2017.

Les mer på fylkesmannens sider.

X